‹ Terug naar nieuwsoverzicht

De BOVIB modelovereenkomst

De Belastingdienst heeft de modelovereenkomst van de Brancheorganisatie voor intermediairs en brokers (Bovib) positief beoordeeld. Dat is goed nieuws voor de leden van de Bovib, maar met name voor opdrachtgevers en zelfstandigen: zolang zij conform deze overeenkomst werken kunnen zij ‘veilig’ via een intermediair aan de slag en hoeven zij zich geen zorgen te maken over (na)-heffingen van de Belastingdienst.

De modelovereenkomst is bedoeld voor situaties van tussenkomst en wordt beschikbaar gesteld aan alle Bovib-leden. Het verschil daarbij ten opzichte van reeds eerder goedgekeurde modelovereenkomst voor tussenkomst, waarmee bemiddelingsbureaus werken, is dat bij de Bovib-modelovereenkomst een tweede overeenkomst met de klant hoort. Hierdoor bestaat er duidelijkheid in de gehele keten. Daarnaast zijn begrippen als “gezagsverhouding” en “persoonlijke arbeid” gedefinieerd en is het vage begrip “gebruikelijke duur”, als opgenomen in de algemene modelovereenkomst voor tussenkomst, in de Bovib overeenkomst niet opgenomen.

Peoples Republic gaat per 1-1-2017 voor alle inzetten deze overeenkomst gebruiken. De Belastingdienst geeft in de begeleidende brief aan dat het werken volgens deze modelovereenkomst naar hun mening leidt tot werken buiten dienstbetrekking.